دوشنبه ها ساعت 11:30صبح
شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:45 صبح
شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:05 صبح
شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:00

نظرات مخاطبان


فرکانس آنالوگ
        موج FM ردیف 94.5 Mhz
        موج AM ردیف 891 khz
فرکانس هاي ماهواره اي
        Iran Sat, Arab Sat 2,3,26E
        FR: 12284 MHz   SR: 27500
               P: Horizontal    FEC: 3/4
  فرکانس ديجيتال
        رادیو دنا |  فرکانس 642 Mhz

سایر فرکانس ها

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  گنجینه دنا 395 دقیقه

 • 06:35

  کوله پشتی 25 دقیقه

 • 07:00

  صبح دنا 55 دقیقه

 • 07:55

  حدیث اخلاق / عطر ماندگار 65 دقیقه

 • 09:00

  خبر استان 5 دقیقه

 • 09:05

  بهون مهر 90 دقیقه

 • 10:35

  جاده جوانی 25 دقیقه

 • 11:00

  خبر استان 20 دقیقه

 • 11:20

  دو کلوم حرف حساب 70 دقیقه

 • 12:30

  حدیث کسا + در حریم کبریا 65 دقیقه

 • 13:35

  گلبانگ دنا

 • 13:55

  راه امام ،کلام امام