بهون مهر

شنبه تا پنج شنبه  ساعت‌  9:05

شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:05 صبح

پسیناپسین

روز های شنبه تا چهارشنبه  ساعت‌  18:00

شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:00

صبح دنا

هر روزصبح (به جز روزهای جمعه)  ساعت‌  07:00

برنامه صبح دنا با هدف ایجاد شور و نشاط صبحگاهی، خلق صبحی دل انگیز و پرتحرک و اطلاع رسانی درخصوص آخرین اخبار و اطلاعات مورد نیاز مردم استان کهگیلویه...

دوشنبه ها ساعت 13:00
شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:05 صبح
شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:00
برنامه صبح دنا با هدف ایجاد شور و نشاط...

نظرات مخاطبان

مخاطب گرامی نظر شما در مورد برنامه های صدای مرکز چیست؟