بهون مهر

شنبه تا پنج شنبه  ساعت‌  9:05

شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:05 صبح

پسیناپسین

روز های شنبه تا چهارشنبه  ساعت‌  18:00

شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:00

صبح دنا

هر روزصبح (به جز روزهای جمعه)  ساعت‌  07:00

برنامه صبح دنا با هدف ایجاد شور و نشاط صبحگاهی، خلق صبحی دل انگیز و پرتحرک و اطلاع رسانی درخصوص آخرین اخبار و اطلاعات مورد نیاز مردم استان کهگیلویه...

دوشنبه ها ساعت 13:00
شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:05 صبح
شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:00
برنامه صبح دنا با هدف ایجاد شور و نشاط...
مخاطب گرامی نظر شما در مورد برنامه های صدای مرکز چیست؟

نظرات مخاطبان


فرکانس آنالوگ
        موج FM ردیف 94.5 Mhz
        موج AM ردیف 891 khz
فرکانس هاي ماهواره اي
        Iran Sat, Arab Sat 2,3,26E
        FR: 12284 MHz   SR: 27500
               P: Horizontal    FEC: 3/4
  فرکانس ديجيتال
        رادیو دنا |  فرکانس 642 Mhz

سایر فرکانس ها

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شب های ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  پرسش و پاسخ تربیتی 30 دقیقه

 • 02:30

  نمایش 75 دقیقه

 • 03:45

  مسابقه بوی سیب 60 دقیقه

 • 04:45

  برآستان دوست 45 دقیقه

 • 05:30

  زیارت وارث 30 دقیقه

 • 06:00

  نفس صبح 25 دقیقه

 • 06:25

  پیام تغذیه 35 دقیقه

 • 07:00

  صبح دنا 60 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 08:30

  پاسخ 35 دقیقه

 • 09:05

  بهون مهر 40 دقیقه

 • 09:45

  شهروند هوشمند 5 دقیقه

 • 09:50

  جاده کربلا 730 دقیقه

 • 22:00

  نوای حسینی 30 دقیقه

 • 22:30

  دوشنبه