رادیو امداد

 

بررسی میدانی حادثه آتش سوزی جنگل های بلوط استان

نجوای سحر

 

ویژه برنامه رادیویی شبکه دنا ساعت 04:00 صبح

بررسی میدانی حادثه آتش سوزی جنگل های...
ویژه برنامه رادیویی شبکه دنا ساعت 04:00...
ویژه برنامه رادیویی شبکه دنا ساعت 19:00
دوشنبه ها ساعت 11:30صبح

نظرات مخاطبان


فرکانس آنالوگ
        موج FM ردیف 94.5 Mhz
        موج AM ردیف 891 khz
فرکانس هاي ماهواره اي
        Iran Sat, Arab Sat 2,3,26E
        FR: 12284 MHz   SR: 27500
               P: Horizontal    FEC: 3/4
  فرکانس ديجيتال
        رادیو دنا |  فرکانس 642 Mhz

سایر فرکانس ها

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شب های ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  پرسش و پاسخ تربیتی (تکرار) 30 دقیقه

 • 02:30

  نمایش 30 دقیقه

 • 03:00

  مشهایر جهان علم 30 دقیقه

 • 03:30

  قرار شاعرانه 35 دقیقه

 • 04:05

  کتاب شب (تکرار) 20 دقیقه

 • 04:25

  یک حکایت یک مثل (تکرار) 20 دقیقه

 • 04:45

  برآستان دوست + دعای عهد 55 دقیقه

 • 05:40

  باغ اندیشه (تکرار) 45 دقیقه

 • 06:25

  سخن عشق (تکرار) 35 دقیقه

 • 07:00

  سازیان 60 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 08:30

  ورود ورد 30 دقیقه

 • 09:00

  خبر استان 5 دقیقه

 • 09:05

  زندگی سالم 175 دقیقه

 • 12:00

  آوای کتاب 30 دقیقه

 • 12:30

  در حریم کبریا 60 دقیقه

 • 13:30

  پیام استان 10 دقیقه

 • 13:40

  کرونا را شکست می دهیم 15 دقیقه

 • 13:55

  راه امام ، کلام امام 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 45 دقیقه

 • 14:45

  یک نکته یک متخصص 5 دقیقه

 • 14:50

  داستان ها و مثل ها 70 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 125 دقیقه

 • 18:05

  نفس صبح (تکرار) 70 دقیقه

 • 19:15

  روایت ایثار 15 دقیقه

 • 19:30

  اذان گاهی مغرب 30 دقیقه

 • 20:00

  آواز بدون موسیقی 5 دقیقه

 • 20:05

  گوهر عفاف 15 دقیقه

 • 20:20

  یک نکته یک متخصص 5 دقیقه

 • 20:25

  پیاام کرونایی 5 دقیقه

 • 20:30

  طنز 15 دقیقه

 • 20:45

  قصه های خاله مهتاب 15 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 21:30

  ورد ورد (تکرار) 30 دقیقه

 • 22:00

  آغرائل 30 دقیقه

 • 22:30

  قند و عسل (تکرار) 30 دقیقه

 • 23:00

  نمایش (تکرار) 30 دقیقه

 • 23:30

  حدیث شریف کساء

 • 23:55

  کمند لطف