جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

شهریار کریمی
6:29
2:47

6:29
4:35
2:47
مدت : 05:06
مدت : 03:04
مدت : 03:08
مدت : 4:20

  بوق بوق بوق بوق بوق ای آقای...
جوجو جوچه ی طلایی تو باغچه شعر می...
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود ابر...
کو آمپول کو دارو بدین به من کجا هست ...
جنگل پر از درخته با حیونهای زیبا ...
باز از گلدسته می رسد بانگ اذان باغ...
یک و دو و سه لیوان خوشحال و شاد و...
  شاد و سر حال با توپ فوتبال با...

همت و جهش
4:35
مدت : 3:12
مدت : 03:34
مدت : 04:08
مدت : 03:50

مدت : 02:43
مدت : 02:57
مدت : 03:20
مدت : 02:51
مدت : 02:19
مدت : 02:25
مدت : 02:59

مدت : 03:08
مدت : 01:34
مدت : 1:50
مدت : 02:02
مدت : 2:09
مدت : 1:51
 

دفتر موسیقی و سرود صدا و سیما

نظرات مخاطبان