Skip to Content
عزاداری حسینی - شهر لیکک
عزاداری در گچساران
عزاداری در مصلی یاسوج
عزاداری حسینی - شهر لنده
رسم کتل از مراسم باستانی کهگیلویه و بویراحمد و همه زاگرس نشینان است که ریشه در فرهنگ آیین و مذهب مردم...
نزدیک به نیمی از جمعیت شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد را قشقایی ها تشکیل می دهند که بر...
دین و دفاع مقدس
مدت : 03:20
دین و دفاع مقدس
رسم کتل از مراسم باستانی کهگیلویه و بویراحمد و همه زاگرس نشینان است که ریشه در فرهنگ آیین و مذهب مردم...
دین و دفاع مقدس
نزدیک به نیمی از جمعیت شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد را قشقایی ها تشکیل می دهند که بر...
دین و دفاع مقدس
تعداد 6 عکس