Skip to Content
رسم کتل از مراسم باستانی کهگیلویه و بویراحمد و همه زاگرس نشینان است که ریشه در فرهنگ آیین و مذهب مردم...
نزدیک به نیمی از جمعیت شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد را قشقایی ها تشکیل می دهند که بر...
حضرت زینب

حضرت زینب

مدت : 02:50

حضرت رقیه

حضرت رقیه

مدت : 02:47