مسابقه مثبت چهل قسمت یازدهم
% آرا
52% 742 a. گروه سرود سردار سلیمانی یاسوج
48% 683 b. گروه سرود دختران انقلاب مهدی (عج) مادوان

کل آرا: 1,425
مسابقه مثبت چهل قسمت دهم
% آرا
54% 2,584 a. گروه سرود نسیم آبشار چاروسا
46% 2,207 b. گروه سرود عاشقان وطن دیشموک

کل آرا: 4,791
مسابقه مثبت چهل قسمت نهم
% آرا
54% 1,200 a. گروه یاس شهرستان بهمئی شهر لیکک
46% 1,019 b. گروه سرود آوای وطن شهید جهان آرا گچساران

کل آرا: 2,219
مسابقه مثبت چهل قسمت هشتم
% آرا
63% 2,947 a. گروه بهار فجر باشت
37% 1,717 b. گروه سردار بی نظیر مدرسه القران صالحی یاسوج

کل آرا: 4,664
مسابقه مثبت چهل قسمت هفتم
% آرا
52% 21,766 a. گروه لاله های کربلا لنده
48% 20,244 b. گروه نیلوفرهای آبی یاسوج

کل آرا: 42,010
مسابقه مثبت چهل قسمت ششم
% آرا
19% 4,736 a. گروه برف و آفتاب شهرستان دنا
81% 19,908 b. گروه پرواز شهرستان لنده

کل آرا: 24,644
مسابقه مثبت چهل قسمت پنجم
% آرا
43% 11,968 a. گروه مدرسه حجاب دیشموک
57% 15,927 b. گروه دختران انقلاب پاتاوه

کل آرا: 27,895
مسابقه مثبت چهل قسمت چهارم
% آرا
4% 4,706 a. گروه فداییان ولایت از شهر پاتاوه
96% 103,086 b. گروه یاس های سپید از شهر سوق

کل آرا: 107,792
مسابقه مثبت چهل قسمت سوم
% آرا
37% 13,130 a. گروه دختران دشت شقایق گچساران
63% 22,556 b. گروه دختران فجر انقلاب باشت

کل آرا: 35,686
مسابقه مثبت چهل قسمت دوم
% آرا
22% 25,816 a. سربازان اسلام مارگون
78% 89,718 b. دختران انقلاب چرام

کل آرا: 115,534
مسابقه مثبت چهل قسمت اول
% آرا
33% 52,280 a. گروه بسیج دختران عشایر یاسوج
67% 108,180 b. گروه مرد نبرد مارگون

کل آرا: 160,460