اجرای زنده
بسیج سازندگی
نماهنگ از نسل دنا
سیدجبار رضوی پور
آقای تیموری
آقای نجات بخش
تجمع با شکوه
پایی که جا ماند

پایی که جا ماند

یادداشت‌های روزانة سید ناصر حسینی‌پور از زندان‌های مخفی عراق است که انتشارات سورة مهر آن را منتشر کرده است. سید ناصر حسینی‌پور این کتاب را به گروهبان عراقی، ولید فرحان، سرنگهبان...