جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

محتوا با برچسب کادر درمانی و پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کادر درمانی و پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کادر درمانی و پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کادر درمانی و پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کادر درمانی و پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کادر درمانی و پزشکی.

تاکید بر شناخت قوانین، مقررات و آیین نامه های پزشکی قانونی
منبع واحد خبر شبکه دنا
تاکید بر شناخت قوانین، مقررات و آیین نامه های پزشکی قانونی
رئیس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: یکی از مهمترین مواردی که کادر درمانی و پزشکی باید به آن اهمیت ویژه دهند، شناخت قوانین، مقررات و آیین نامه های پزشکی قانونی است.
رئیس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: یکی از مهمترین مواردی که کادر درمانی و پزشکی باید به آن اهمیت ویژه دهند، شناخت قوانین، مقررات و آیین نامه های پزشکی قانونی است.
منبع واحد خبر شبکه دنا
سعیدی شهید بهشتی.jpg
رئیس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: یکی از مهمترین مواردی که کادر درمانی و پزشکی باید به آن اهمیت ویژه دهند، شناخت قوانین، مقررات و آیین نامه های پزشکی قانونی است.

محتوا با برچسب کادر درمانی و پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کادر درمانی و پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کادر درمانی و پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی جمعه 170 دقیقه

 • 02:20

  مستند چهرسوی علم 40 دقیقه

 • 03:00

  مستند ملازمان حرم 110 دقیقه

 • 04:50

  ترتیل قران 80 دقیقه

 • 06:10

  سخنرانی مذهبی 50 دقیقه

 • 07:00

  مسابقه رچ 70 دقیقه

 • 08:10

  صبح دنا (زنده) 105 دقیقه

 • 09:55

  صدای شما 5 دقیقه

 • 10:00

  خانه مهر (زنده) 60 دقیقه

 • 11:00

  خانواده دکتر ارنست 40 دقیقه

 • 11:40

  تکرار سریال 50 دقیقه

 • 12:30

  نسیم بهشت (زنده) 55 دقیقه

 • 13:25

  کلام بزرگان 35 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (تکرار) 105 دقیقه

 • 15:45

  شادی خانه 60 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 75 دقیقه

 • 18:00

  سریال لیسانسه ها 170 دقیقه

 • 20:50

  خاطره انگیز فوتبال 20 دقیقه

 • 21:10

  شویل دنا (زنده)

 • 23:30

  سینمایی