جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان.

گچساران میزبان رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان
منبع واحد خبر شبکه دنا
گچساران میزبان رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان
گچساران میزبان مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کهگیلویه وبویراحمد است.
گچساران میزبان مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کهگیلویه وبویراحمد است.
منبع واحد خبر شبکه دنا
قلی پور کوهنوردی.jpg
گچساران میزبان مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کهگیلویه وبویراحمد است.

محتوا با برچسب رقابت های سنگ نوردی قهرمانی استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی جمعه 170 دقیقه

 • 02:20

  مستند چهرسوی علم 40 دقیقه

 • 03:00

  مستند ملازمان حرم 110 دقیقه

 • 04:50

  ترتیل قران 80 دقیقه

 • 06:10

  سخنرانی مذهبی 50 دقیقه

 • 07:00

  مسابقه رچ 70 دقیقه

 • 08:10

  صبح دنا (زنده) 105 دقیقه

 • 09:55

  صدای شما 5 دقیقه

 • 10:00

  خانه مهر (زنده) 60 دقیقه

 • 11:00

  خانواده دکتر ارنست 40 دقیقه

 • 11:40

  تکرار سریال 50 دقیقه

 • 12:30

  نسیم بهشت (زنده) 55 دقیقه

 • 13:25

  کلام بزرگان 35 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (تکرار) 105 دقیقه

 • 15:45

  شادی خانه 60 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 75 دقیقه

 • 18:00

  سریال لیسانسه ها 170 دقیقه

 • 20:50

  خاطره انگیز فوتبال 20 دقیقه

 • 21:10

  شویل دنا (زنده)

 • 23:30

  سینمایی