جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

محتوا با برچسب دستگاه های کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های کشور.

جذب ۲۷۱ کهگیلویه و بویراحمدی از طریق آزمون استخدامی
جذب ۲۷۱ کهگیلویه و بویراحمدی از طریق آزمون استخدامی
۲۷۱ نفر از پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی دستگاه‌های کشور جذب ادارات و دستگاه‌های دولتی کهگیلویه و بویراحمد می‌شوند.
۲۷۱ نفر از پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی دستگاه‌های کشور جذب ادارات و دستگاه‌های دولتی کهگیلویه و بویراحمد می‌شوند.
3987390_799.jpg
۲۷۱ نفر از پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی دستگاه‌های کشور جذب ادارات و دستگاه‌های دولتی کهگیلویه و بویراحمد می‌شوند.

محتوا با برچسب دستگاه های کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی جمعه 170 دقیقه

 • 02:20

  مستند چهرسوی علم 40 دقیقه

 • 03:00

  مستند ملازمان حرم 110 دقیقه

 • 04:50

  ترتیل قران 80 دقیقه

 • 06:10

  سخنرانی مذهبی 50 دقیقه

 • 07:00

  مسابقه رچ 70 دقیقه

 • 08:10

  صبح دنا (زنده) 105 دقیقه

 • 09:55

  صدای شما 5 دقیقه

 • 10:00

  خانه مهر (زنده) 60 دقیقه

 • 11:00

  خانواده دکتر ارنست 40 دقیقه

 • 11:40

  تکرار سریال 50 دقیقه

 • 12:30

  نسیم بهشت (زنده) 55 دقیقه

 • 13:25

  کلام بزرگان 35 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (تکرار) 105 دقیقه

 • 15:45

  شادی خانه 60 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 75 دقیقه

 • 18:00

  سریال لیسانسه ها 170 دقیقه

 • 20:50

  خاطره انگیز فوتبال 20 دقیقه

 • 21:10

  شویل دنا (زنده)

 • 23:30

  سینمایی