جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

محتوا با برچسب دستگاه های دولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های دولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های دولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های دولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های دولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های دولتی.

تجلیل از رابطان پلیس ودستگاه های دولتی وغیردولتی
منبع واحدخبرشبکه دنا
تجلیل از رابطان پلیس ودستگاه های دولتی وغیردولتی
درهمایشی از رابطان بین پلیس و دستگاههای دولتی و غیردولتی استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.

محتوا با برچسب دستگاه های دولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های دولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دستگاه های دولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی چهارشنبه 90 دقیقه

 • 01:00

  امثال و حکم 15 دقیقه

 • 01:15

  شویل دنا (تکرار) 65 دقیقه

 • 02:20

  مستند چهرسوی علم 40 دقیقه

 • 03:00

  مستند ملازمان حرم 110 دقیقه

 • 04:50

  ترتیل قران 80 دقیقه

 • 06:10

  سخنرانی مذهبی 50 دقیقه

 • 07:00

  مسابقه رچ 70 دقیقه

 • 08:10

  صبح دنا (تکرار) 70 دقیقه

 • 09:20

  نگاه روز (زنده) 35 دقیقه

 • 09:55

  صدای شما 65 دقیقه

 • 11:00

  خانواده دکتر ارنست 40 دقیقه

 • 11:40

  تکرار سریال 50 دقیقه

 • 12:30

  نسیم بهشت (زنده) 55 دقیقه

 • 13:25

  کلام بزرگان 35 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (تکرار) 105 دقیقه

 • 15:45

  شادی خانه 60 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 75 دقیقه

 • 18:00

  سریال لیسانسه ها 120 دقیقه

 • 20:00

  اخبار استان 50 دقیقه

 • 20:50

  خاطره انگیز فوتبال 20 دقیقه

 • 21:10

  شویل دنا (زنده) 65 دقیقه

 • 22:15

  در استان 10 دقیقه

 • 22:25

  سلام آبادی 50 دقیقه

 • 23:15

  اخبار استان

 • 23:30

  سینمایی