جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

محتوا با برچسب بانوان بسیجی شبکه دنا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بانوان بسیجی شبکه دنا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بانوان بسیجی شبکه دنا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بانوان بسیجی شبکه دنا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بانوان بسیجی شبکه دنا.

رسانه ها مروج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه
رسانه ها مروج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه
مدرس حوزه و دانشگاه استان گفت: رسانه ها و به ویژه صداوسیما می توانند در زمینه آسیب شناسی و الگوسازی فرهنگ عفاف و حجاب نقش ارزنده ای ایفا کنند.

محتوا با برچسب بانوان بسیجی شبکه دنا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بانوان بسیجی شبکه دنا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بانوان بسیجی شبکه دنا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بانوان بسیجی شبکه دنا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی جمعه 170 دقیقه

 • 02:20

  مستند چهرسوی علم 40 دقیقه

 • 03:00

  مستند ملازمان حرم 110 دقیقه

 • 04:50

  ترتیل قران 80 دقیقه

 • 06:10

  سخنرانی مذهبی 50 دقیقه

 • 07:00

  مسابقه رچ 70 دقیقه

 • 08:10

  صبح دنا (زنده) 105 دقیقه

 • 09:55

  صدای شما 5 دقیقه

 • 10:00

  خانه مهر (زنده) 60 دقیقه

 • 11:00

  خانواده دکتر ارنست 40 دقیقه

 • 11:40

  تکرار سریال 50 دقیقه

 • 12:30

  نسیم بهشت (زنده) 55 دقیقه

 • 13:25

  کلام بزرگان 35 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (تکرار) 105 دقیقه

 • 15:45

  شادی خانه 60 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 75 دقیقه

 • 18:00

  سریال لیسانسه ها 170 دقیقه

 • 20:50

  خاطره انگیز فوتبال 20 دقیقه

 • 21:10

  شویل دنا (زنده)

 • 23:30

  سینمایی