Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

98 درصد جمعیت شهری کهگیلویه و بویراحمد از گاز طبیعی برخوردارند

مدیر عامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون بیش از 98 درصد جمعیت شهری این استان معادل 356 هزار و 720 نفر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. هوشنگ صیدالی افزود: در بخش روستایی افزون بر 65 درصد روستاهای استان که قابلیت گازرسانی داشته اند نیز گازدار شده اند. وی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده 35 درصد روستاهای باقیمانده کهگیلویه و بویراحمد که شرایط گازرسانی را دارند تا پایان سال 91 گازدار خواهند شد. (هفته نامه عصر روشنگری)