Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

90 درصد طرح هاي صندوق مهر امام رضا (ع) در كهگيلويه اجرايي شد

سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) كهگيلويه از اجرايي شدن 90 درصد از طرح هاي اين صندوق در اين شهرستان خبرداد. عبدالمجيد چغانه اظهار داشت اين طرح ها بيشتر در زمينه خدماتي ،صنفي ومواد غذايي به متقاضيان واگذار شد.وي يكي از مشكلات اساسي بازار كار دراين شهرستان را تكراري بودن طرح ها ذكر كرد و گفت : به دليل فراهم نبودن بستر اجراي طرح هاي توليدي مردم بيشتر به طرحهاي خدماتي زود بازده  روي مي آورند. (روزنامه امید مردم/7 شهریور 1391)