Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

9 پروژه سفرهای دولت در کهگیلویه در حال اجراست

فرماندار کهگیلویه گفت: 9 پروژه سفرهای دولت در این شهرستان هم اکنون در حال اجرا بوده و یه پروژه نیز بعد از تأمین اعتبار در سال جاری عملیات اجرایی آنها به اجرا در می آید. سید ناصر رضایی در بازدید از پروژه های عمرانی نیمه تمام سفرهای استانی هیئت دولت در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: از مجموع 117 پروژه در چهار سفر هیئت دولت به شهرستان کهگیلویه 105 پروژه به بهره برداری کامل رسیده است. رضایی اضافه کرد: 9 پروژه نیز هم اکنون در حال اجرا بوده و سه پروژه نیز بعد از تأمین اعتبار در سال جاری عملیات اجرایی آنها به اجرا در می آید. ( روزنامه امید مردم / 1 خرداد 1391 )