Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

80 هزار گچسارانی زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

80 هزار گچسارانی زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند


مدیرکل تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر حدود 80 هزار نفر گچسارانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند که این تعداد 45.5 درصد جمعیت بیمه شده تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد است. (روزنامه امید مردم)