Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

680 روستای کهگیلویه زیر پوشش سواد آموزی قرار دارد

رئیس آموزش و پرورش دهدشت گفت: هم اکنون تعداد 680 روستای کهگیلویه زیر پوشش سواد آموزی قرار دارد. فریدون فاطمی زاده در همایش بزرگ رونمایی سند راهبردی سواد آموزی که در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: طی مدت زمانی که در بخش نامه طرح سواد آموزی دریافت شد نشست هایی تشکیل  دادیم تا با همکاران افق سازمانی شهرستان را ترسیم کنیم. ( روزنامه امید مردم/ 6 تیر 1391 )