Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

600 تن مرغ در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

600 تن مرغ در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمدگفت: در یک ماه گذشته 600 تن مرغ در استان توزیع شده است. محمد حسین حیدر پور افزود: از این میزان مرغ ، 210 تن به صورت مرغ منجمد و بقیه آن کشتار روز بوده است. (روزنامه امید مردم/25 مرداد1391)