Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

44 نقطه حادثه خیز در جاده های اصلی کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 44 نقطه حادثه خیز در محور های اصلی این استان شناسایی شده است.

خیبر بیدار پور افزود: هم اکنون حذف 22 نقطه از این نقاط حادثه خیز به طول 13 کیومتر در محورهای اصلی استان در دست اجراست. (روزنامه امید مردم/21 مرداد1391)