Skip to Content

38 پروژه آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد تأمین اعتبار شد

38 پروژه آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد تأمین اعتبار شد


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص بیش از 168 میلیارد ریال اعتبار به 38 پروژه آب و فاضلاب این استان در سال جاری خبر داد. علی جان صادق پور افزود: از این میزان اعتبار بیش از 74 میلیارد ریال از محل تملک دارایی های سرمایه ای سال 91 و افزون بر 94 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی استانی شده تأمین شده است. (روزنامه امید مردم/25 مرداد1391)