Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

350 پیامک ادبی به جشنواره استانی رضوی ارسال شد

دبیر اجرایی جشنواره پیامک ادبی رضوی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون 350 پیامک ادبی به این جشنواره ارسال شده است. زهرا نجف پور افزود: این جشنواره از سلسله جشنواره های رضوی است که همزمان با دهه کرامت در یاسوج برگزار می شود. ( روزنامه امید مردم/ 1 شهریور 1391)