Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

300 هزار نفر زیر پوشش طرح پزشک خانواده شهری می روند

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: 300 هزار نفر در شهر های کهگیلویه و بویراحمد تحت پوشش طرح پزشک خانواده شهری قرار می گیرند. سید رشید غفاری در جمع خبرنگاران افزود: پس از ثبت نام از پزشکان، مشخص شدن محلات و توزیع پزشکان ثبت نام عمومی مردم از ابتدای شهریورماه سال جاری آغاز می شود. (روزنامه امید مردم/8 مرداد1391)