Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

200 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 13 مصلای استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تکمیل 13 مصلای در حال ساخت در شهرهای مختلف این استان به اعتباری افزون بر 200 میلیارد ریال نیاز دارد.سید موسی خادمی افزود: تاکنون اعتباری افزون بر 150 میلیارد ریال برای ساخت این تعداد مصلای کهگیلویه و بویراحمد هزینه شده است. وی مساحت 13 مصلای در حال ساخت کهگیلویه و بویراحمد را 12 هزار و 600 مترمربع دانست و بیان کرد: با توجه به ضرورت گسترش فضاهای فرهنگی و مذهبی شتاب بخشی در روند اجرای این مصلاها در سال جاری در اولویت قرار دارد. خادمی اظهار کرد: امسال روند احداث 13 مصلای در حال ساخت کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ پیشرفت فیزیکی وارد مرحله تازه ای خواهد شد. وی عنوان کرد: هر چند پارسال شرایط مالی کهگیلویه و بویراحمد وضعیت مناسبی نداشت ولی امسال از طریق مرکز و از بودجه استانی پیگیری های لازم انجام شد تا تخصیص مطلوبی در زمینه ساخت مصلا های استان انجام شود. خادمی ابراز داشت: مصلاها هسته مرکزی و کانون مسایل فرهنگی و معنوی بوده و زیربنای تمام بنیان های جامعه، فرهنگ و معنویت هستند و به همین دلیل ساخت 13 مصلای کهگیلویه و بویراحمد در صدر فعالیت های عمرانی این استان قرار گرفته است.منبع:خبر مرکز