Skip to Content

200 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرحهای توسعه فرودگاه

200 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرحهای توسعه فرودگاه200 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرحهای توسعه فرودگاه یاسوج اختصاص یافت. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور امروز در بازدید از این فرودگاه گفت : 50 درصد از این اعتبار از درآمدهای این شرکت و مابقی نیز از اعتبارات استانی هزینه می شود. رسولی نیا افزود: با این اعتبار برای توسعه طولی یا تطویل باند پرواز ،افزایش سطح دید خلبان ، حذف موانع فیزیکی از از دو سوی باند پرواز دید و نصب دستگاههای هدایت ناوبری ،افزایش میزان دید خلبان ساخت آشیانه بالگرد هزینه خواهد شد.

رسولی نیا گفت : جمعی از این طرحها مثل نصب سامانه کمک ناوبری یا DVR بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و مابقی نیز در دست مطالعه است که امسال اجرایی می شوند. وی گفت : با اجرای این طرحها علاوه بر افزایش دید مناسب و ارتقای ایمنی امکان انجام پروازها در هوای ابری ، بارانی و حتی شب فراهم می شود. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور هم با اشاره به اینکه شرایط پرواز و فرود برای هواپیماهای سنگین و نیمه سنگین در فرودگاه گچساران فراهم است گفت : برقراری این پروازها نیاز به اپراتور پرواز سرویسهای ناوبری و ساخت ترمینال مناسب است که چون فرودگاه متعلق به وزارت نفت است تامین این امکانات بعهده این وزارتخانه است که در صورت محقق شدن این زیرساختها شرایط پروازها نیز محقق می شود. معاون عمرانی استاندار هم از اختصاص یک فروند بالگرد به استان خبر داد و گفت : با توجه به شرایط کوهستانی منطقه و حادثه خیز بودن استان ،هلال احمر جمهوری اسلامی یک فروند بالگرد به استان واگذار کرده است که بزودی در فرودگاه یاسوج مستقر می شود.