Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

2 هزار و 200 پروژه مختلف در استان کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون نزدیک به دو هزار و 200 پروژه عمرانی ، زیربنایی ، کشاورزی ، خدماتی ، صنعتی و فرهنگی در قالب 450 طرح در این استان در دست اجراست . اکبر نیکزاد در جمع خبرنگاران افزود: برای اینکه این پروژه ها به مرور تکمیل شوند، در سال جاری پروژه ای جدید تعریف و اجرا نمی شود. وی بیان کرد: امسال، تخصیص و به کار گیری اعتارات و منابع با تدبیر بیشتر برنامه ریزی می شود و هزینه و به کارگیری آنها هم بر اساس ضرورت هاو اولویت بندی ها است. ( روزنامه امید مردم / 22 فروردین 1391 )