Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

150 هزار نخ سیگار قاچاق در دهدشت کشف شد

رئیس تعزیرات حکومتی کهگسلویه از کشف 150 هزار نخ سیگار قاچاق در دهدشت خبر داد و افزود: این تعداد سیگار از 28 واحد صنفی متخلف کشف و ضبط شدند. سید غریب بیژن نیا اظهار داشت: تعزیرات حکومتی کهگیلویه 150 هزار نخ سیگار قاچاق از 28 واحد صنفی متخلف کشف و ضبط کرد. (روزنامه امید مردم/25 مرداد1391)