Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

15 میلیارد ریال برای ساخت بلوار کوی ادارات دوگنبدان اختصاص یافت

رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: 15 میلیارد ریال از اعتبارات این شرکت برای احداث و توسعه بلوار کوی ادرات شهردوگنبدان مرکز این شهرستان اختصاص یافت. ابوالحسن غلامی افزود: این بلوار در یک هزار و 200 متر طول با بودجه و مدیریت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران احداث خواهد شد. ( روزنامه امید مردم / 27 خرداد 1391)