جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

"کلاغ نشین" الگوی اسکان عشایر وتوسعه روستائی در کشور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

"کلاغ نشین" الگوی اسکان عشایر وتوسعه روستائی در کشور

"کلاغ نشین" الگوی اسکان عشایر وتوسعه روستائی در کشور

مدت: 2:43