Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

گچساران با 4 استخر پذیرای علاقه مندان شنا است

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران گفت: گچساران دارای 4 استخر شنا بوده که این استخرها برای پذیرش علاقه مندان ورزش شنا مشکلی ندارد.

اسماعیل پناهپوری اظهار کرد: توسعه ورزش در شهرستان ها عامل مهم و موثری برای رشد ورزش استان ها و معرفی آنان به سطح ملی است. (روزنامه امید مردم / 12 تیر 1391)