Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

گزیده خطبه ها

گزیده خطبه ها


Loading the player...

در استان کهگیلویه و بویراحمد 13 نماز جمعه برگزار می گردد که گزیده این 12 نماز جمعه هر یک شنبه از سیمای استانی دنا پخش می گردد . تصویر برداران هر شهر یا شهرستان تصاویر نماز جمعه شهر خود را تهیه و به سرعت به شبکه ارسال می کنند تا گزیده مهم این خطبه ها تهیه شده و بصورت غیر تکرار از این شبکه پخش گردد در این برنامه سعی می شود نکات مهم هر خطبه با توجه به رویداد های خاص هر  شهرستان انتخاب و با گرافیک زیبا چینش می شود و مجموعه قابل قبول به نمایش گذاشته می شود.

تهیه کننده: حسن بوستانی

تدوینگر: سید الیاس پروز

دستیار تهیه: خدیجه احمدی