Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

گزیده خطبه های نماز جمعه شهرستانها

گزیده خطبه های نماز جمعه شهرستانها


گزیده خطبه های نماز جمعه شهرستانها از صدای شبکه استانی دنا.

با هدف آگاهی مردم از خطبه های نماز جمعه در مناطق مختلف استان ، گزیده این خطبه های روزهای یکشنبه ساعت 13 تا 14 پخش می شود.

در این برنامه سعی شده است علاوه بر پخش قسمت های از صحبت های ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه ، قسمت هایی نیز بصورت نریشن گوینده ضبط و پخش شود.

تهیه کننده :رضا قلی داستان

گوینده :مرضیه خادمی

 

با هم بشنویم