Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

گریان نبودن گریه کننده بر حسین (ع) در قیامت:

گریان نبودن گریه کننده بر حسین (ع) در قیامت:


باز هم پژواک گام کیست این؟                                       بر علم ها موج نام کیست این؟
عقل ها مست جنون کیستند؟                                      عشق ها گریان خون کیستند؟
بر علم ها پاره های دل چراست؟                                    موج نام یا ابافاضل چراست؟
کوچه ها از دسته ها یکدست شد                                  باد از بوی علم ها مست شد
 
گریان نبودن گریه کننده بر حسین (ع) در قیامت:
رسول اکرم (ص) به فاطمه زهرا(س) فرمود )) هر چشمی در روز قیامت گریان است ، مگر چشمی که برای مصائب حسین(ع) گریه کرده باشد چنین کسی در قیامت ، خندان و شادان به نعمت های بهشتی است)).
 
برگرفته از کتاب داستان های شگفت اثر آیت ا... شهید دستغیب ص 9.