Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

گازرسانی به همه روستاهای کهگیلویه و بویراحمد تا خرداد 92

مدیر عامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: هدف شرکت گاز استان این است که تا خرداد 92 روستایی نباشد که قابلیت گاز رسانی داشته اما از این نعمت محروم باشد . هوشنگ صیدالی با بیان اینک در سال پیش رو باید کار و تلاش نیروهای شرکت گاز در استان بیشتر شود، اظهار کرد: در این سال باید با اهتمام ببشتر پیش برویم چرا که باید تعهدات گازرسانی روستایی به اتمام برسد . وی خاطر نشان کرد: شرکت گاز این استان در بخش اجرای شبکه ها و تجهیزات گازرسانی در سال گذشته بیش از تعهدات خود عمل کرده و از برنامه جلوتر عمل کرده ایم.

مدیر عامل شرکت گاز استان بیان داشت: گاز رسانی به روستاهای دلی بهرام بیگی ، بی بی خاتونین ، بادگان علیا از حوزه جلیل بابکان در منطقه سپیدار در هفته آینده کلنگ زنی می شود. ( روزنامه امید مردم / 17 فروردین 1391)