Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کندی روند تکمیل ورزشگاه پانزده هزار نفری یاسوج حاصل سهل انگاری مسئولین ورزش و جوانان کشور است

استاندار در حاشیه بازدید از ورزشگاه پانزده هزار نفری دولت آباد یاسوج با بیان اینکه روند تکمیل این ورزشگاه طبق تعهدات تعیین شده پیش نمی رود گفت: در تعامل با وزارتخانه ورزش و جوانان مقرر شد تا با حضور کارشناسان این وزارتخانه بر روند اجرایی پروژه نظارت شود که متأسفانه نظارت از طرف این وزراتخانه بسیار کم رنگ است.
نیکزاد افزود: امروز نیز قرار بود که کارشناسان این وزارتخانه در استان حضور پیدا کنند برای بررسی وضعیت اجرایی پروژه که متأسفانه حضور پیدا نکردند و این نشان دهنده بی توجهی مسئولین به این پروژه بزرگ استان است که مردم به آن اقبال بسیار دارند.
وی خطاب به مسئولان ورزشی و جوانان کشور که آنها فقط یک نام به درازای طول یک تریلی را به یدک می کشند گفت: بی توجهی و عدم نظارت آقایان سبب شده تا چمن ورزشگاه بدون دقت کشت و نگهداری شود و هم اکنون نیز این چمن کیفیت کافی ندارد.
استاندار درخواست کرد اگر وزارت ورزش جوانان توانایی مدیریت پروژه را ندارد فرایند تکمیل پروژه را به استان واگذارد تا این پروژه به سرمنزل مقصود برسد.