Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کنترل شبانه روزی خائیز ، زیستگاه مهم حیات وحش

رئیس اداره محیط زیست شهرستان  کهگیلویه گفت: این اداره چندین واحد محیط بانی در حاشیه منطقه حفاظت شده کوه خائیز مستقر کرده که به طور شبانه روز در حال گشت و کنترل این منطقه هستند. سید قدرت علی پور افزود: با تلاش و مراقبت شبانه روزی این محیط بانان گونه های متعدد گیاهی و جانوری طبق آمار سرشماری سالانه رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

وی اظهار داشت : این اداره 3 واحد محیط بانی در جغرافیای شهرستان بهبهان برای حفاظت هرچه بهتر از این منطقه مستقر کرده است.  ( روزنامه ایران/20 اسفند 1390 )