Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کمک 300میلیون تومانی به انجمن های هنری

کمک 300میلیون تومانی به انجمن های هنری


استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست با برخی از هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد از کمک 300میلیون تومانی به انجمن های فرهنگی و هنری استان خبرداد و گفت: به هر انجمن مبلغ 30میلیون تومان اختصاص داده می شود.خادمی عنوان کرد: به تولید هر اثر فاخر هنری در استان نیز 10 میلیون تومان کمک می شود. وی موازی کاری و عدم اولویت بندی را از مشکلات بخش فرهنگ در این استان دانست و گفت: اعتبارات فرهنگی در استان به خوبی هزینه نمی شوند. سید موسی خادمی اظهار داشت: افزایش آستانه تحمل و انتقاد پذیری در جامعه باید از دستگاههای فرهنگی آغاز شود. وی موازی کاری دستگاههای فرهنگی و عدم اولویت بندی در این زمینه را از دیگر مشکلات این عرصه عنوان کرد و گفت: در این استان از 123 میلیارد تومان اعتبار توزیع شده، 17.7 میلیارد تومان مربوط به فصل فرهنگ و هنر، رسانه و گردشگری است. خادمی همچنین با استقبال از تعیین مشاور هنری استاندار استان گفت: هنرمندان کسی را که مورد نظر همه باشد، معرفی کنند و استانداری از این موضوع استقبال می کند. منبع: خبرمرکز