Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کمک درراه اندازی کتابخانه آموزشگاهی به آموزش و پرورش

کمک درراه اندازی کتابخانه آموزشگاهی به آموزش و پرورش


استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: برای راه اندازی کتابخانه آموزشگاهی که شرایط مطلوبی برای مطالعه معلمان ودانش آموزان ایجاد می شود، استانداری به میزان 50 درصد هزینه مشارکت می کند.

دکترسیدموسی خادمی در دیدار معاون وزیر آموزش وپرورش ورئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش گفت: استعدادهای ویژه وقابلیت های خاصی به لحاظ نیروی انسانی دراین استان وجود دارد که مستلزم فراهم کردن زمینه مساعد در جهت حرکت در مسیر توسعه همه جانبه است.استاندار به هوشمند سازی مدارس تاکید کرد و اظهار داشت: در کنار توجه و عنایت وزارت آموزش و پرورش به موضوع هوشمند سازی مدارس در کهگیلویه وبویراحمد، نحوه مشارکت ادارات استان برای ایجاد مدارس هوشمند در شورای اداری وآموزش وپرورش بررسی وعملی خواهد شد.استاندار کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: فعالیت های خوب فرهنگی، علمی و پژوهشی با توجه به توانمندی های دانش آموزان وفرهنگیان دراستان اجرا شده است و ضرورت دارد که این فعالیت ها حمایت و تعمیم داده شود.دکتر خادمی ابراز داشت: با توجه به اینکه این استان به لحاظ پراکندگی و صعب العبوری و پیش بینی خالی شدن برخی از روستاها از سکنه، نیازمند مدارس از پیش ساخته در بسیاری از روستاها را دارد، آموزش و پرورش کشور در این زمینه مساعدت و هم برنامه ریزی لازم را داشته باشد.در این نشست استاندار کهگیلویه وبویراحمد، کمبود فضاهای آموزشی در شهرها، روستاها و مناطق عشایری، مشکلات معلمین و دانش اموزان را در زمینه های مختلف مطرح کرد و خواستار کمک و همکاری بیشتر مسئولین وزارت آموزش و پرورش به این استان شد.معاون وزیر آموزش وپرورش ورئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش هم گفت: دربخشی از مدارس کهگیلویه وبویراحمد کتابخانه آموزشگاهی راه اندازی می شود.محمدیان افزود: این کتابخانه ها بامشارکت وزارت آموزش وپرورش واستانداری کهگیلویه وبویراحمد راه اندازی می شود و از استاندار جهت کمک و مشارکت در احداث این کتابخانه های آموزشگاهی تقدیر کرد.محمدیان بااشاره به اینکه، این طرح در2استان آذربایجان غربی وگلستان اجرا شده است گفت: بیش از 50هزار جلد کتاب مرکز رشد آموزش وپرورش بصورت دیجیتالی قابل استفاده فرهنگیان شده است.وی همچنین به ضرورت واهمیت باسوادی اولیاء دانش آموزان اشاره کرد وافزود: مشارکت مدیران مدارس دستگاه های اجرائی برای تحقق این مهم ضروری است.محمدیان اظهار داشت: مشارکت ادارات درامر هوشمند سازی مدارس بخش مهمی از اهداف این برنامه مهم را محقق می کند.زارع پور مدیرکل آموزش وپرورش استان هم گفت:هم اکنون 700کلاس درس دراستان هوشمند سازی شده که افزایش آن مستلزم مشارکت ادارات ودستگاه های اجرایی است.منبع: خبرمرکز