Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کلینیک پزشکی تخصصی زنان در یاسوج راه اندازی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: کلینیک پزشکی تخصصی زنان یاسوج راه اندازی شد.

حسام الدین نبوی زاده افزود: هدف از راه انداز این کلینیک جلوگیری از شلوغی مراکز درمانی تخصصی و ارائه خدمات مطلوب به بیماران به خصوص بانوان استان است. (روزنامه امید مردم/ 31 فروردین 1391)