Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کلینیک شهید مفتح یاسوج با کمبود متخصص مواجه است

کلینیک شهید مفتح یاسوج با کمبود متخصص مواجه است


رئیس نظام پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در کلینیک شهید مفتح یاسوج کمبود متخصص گوش، حلق و بینی وجود دارد که مشکلات زیادی برای مردم استان به وجود آورده است. دکتر پرویز یزدان پناه افزود: یکی از مشکلات کلینیک شهید مفتح یاسوج کمبود فضا است که خوشبختانه مبلغ 2 میلیارد تومان جهت پیگیری ادامه ساخت کلینیک دانشگاه علوم پزشکی در سال 91 در نظر گرفته شده است که به زودی به پیمانکار داده خواهد شد و امید واریم که این کلینیک در سال 92 به بهره برداری برسد. ( روزنامه امید مردم/ 24 فروردین 1391)