Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کشت پاییزه در اراضی کهگیلویه آغاز شد

کشت پاییزه در اراضی کهگیلویه آغاز شد


مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: کشت پاییزه گندم وجو در 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.

محمد رازی پور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج افزود: 30 هزار هکتار از زمین های کشاورزی به گشت گندم و 20 هزار هکتار به کشت جو اختصاص می یابد.

وی اظهارکرد: از مجموع 50 هزار هکتارگشت گندم و جو پاییزه چهارهزارو 500 هکتار گندم آبی و 100 هکتار جو آبی و مابقی به کشت دیم اختصاص خواهد یافت.

رازی پور با بیان اینکه 380 دستگاه تراکتور سبک وسنگین به کشت محصولات زارعی مشغول هستند تصریح کرد: 16 دستگاه عمیق کار، ردیف کار و خاک ورز نیز در حال شخم زدن زمین های کشاورزی هستند.

وی از توزیع یکهزارو 100 تن بذر اصلاح شده بین کشاورزان خبر داد و عنوان کرد: تاکنون بیش از 15 هزار هکتار از زمین های کشاورزی زیر کشت محصولات کشاورزی رفته است.