رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر دوگنبدان - نمایش محتوای خبر

 

 

کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر دوگنبدان

کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر دوگنبدان

اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای شهر دوگنبدان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، فرمانداری شهرستان گچساران اسامی و کدهای ﻧﺎﻣﺰﺩهای ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍی اسلامی ﺷﻬﺮ دوگنبدان را به شرح زیر اعلام کرد:

 ۱ - آقای سید محمود اسدزاده کد نامزد ۱۲۵، ۲ - آقای طیب الله اسلامی کد نامزد ۱۲۶، ۳ -آقای خسرو افشین پور کد نامزد ۱۲۷، ۴ - آقای علی محمد آقایی کد نامزد ۱۲۸، ۵ - آقای سعید اکبری کد نامزد ۱۲۹، ۶ - آقای ایاز اکبرکیا کد نامزد ۱۴۱، ۷ -خانم خاتون اله کرم پور کد نامزد ۱۴۲، ۸ -آقای محسن امینی فرد کد نامزد ۱۴۵، ۹ -آقای غلامرضا ایزدی کد نامزد ۱۴۶، ۱۰ - آقای مهدی بازی کد نامزد ۱۴۷، ۱۱ - آقای مختار باطولی کد نامزد ۱۴۸، ۱۲ - آقای سیاوش باقرنژاد کد نامزد ۱۴۹، ۱۳ - آقای حمید بخشایی کدنامزد ۱۵۱، ۱۴ - آقای مجتبی برنازاده کدنامزد ۱۵۲، ۱۵ -آقای کیانوش بلوطی کد نامزد ۱۵۴، ۱۶ -آقای مهتاب بهمئی کشکولی کد نامزد ۱۵۶، ۱۷ - آقای جان محمد پشتدار کد نامزد ۱۵۸، ۱۸ -آقای آرمان پناهپوری کد نامزد ۱۵۹، ۱۹ - آقای مهدی پیام کد نامزد ۱۶۱، ۲۰ - آقای هومن جمشیدی کد نامزد ۱۶۲، ۲۱ -آقای حسین حاتمی کد نامزد ۱۶۴، ۲۲ -خانم کوکب حاتمی کاه کش کدنامزد ۱۶۵، ۲۳ - آقای رحمان حاجی اصل کد نامزد ۱۶۷، ۲۴ -آقای جهان بخش حاذق فردکد نامزد ۱۶۸، ۲۵ - آقای محمدرضا حبیبی کدنامزد ۱۶۹، ۲۶ -آقای ابراهیم حسین زاده کدنامزد ۱۷۱، ۲۷ -آقای روح اله حسینی کدنامزد ۱۷۲، ۲۸ -آقای سید ناصر حسینی کدنامزد ۱۷۴، ۲۹ -خانم مهدیه حسینی کدنامزد ۱۷۵، ۳۰ -آقای پیمان خردمهرکدنامزد ۱۷۶، ۳۱ -آقای نعیم خورشیدی نیاکد نامزد ۱۷۸، ۳۲ - آقای بهروز علی دارایی کدنامزد ۱۷۹، ۳۳ -آقای فردوس درودی فر کدنامزد ۱۸۱، ۳۴ -آقای مجتبی دستانی کدنامزد ۱۸۲، ۳۵ -آقای سعید دلاوری کدنامزد ۱۸۴، ۳۶ -آقای علی دیدار آرخلو کدنامزد ۱۸۵، ۳۷ - محبوبه رجبی کدنامزد ۱۸۶، ۳۸ -آقای ابوالفتح رحمانی کدنامزد ۱۸۷، ۳۹ -آقای سعید رحمانی اصل کدنامزد ۱۸۹، ۴۰ -آقای سید منصور رستگار کد نامزد ۱۹۱، ۴۰ - آقای منصور رستمی کدنامزد ۱۹۲، ۴۱ -آقای نادر رضایی کدنامزد ۱۹۴، ۴۲ - محبوبه رضایی آبدهگاه کدنامزد ۱۹۵، ۴۳ -خانم نرگس زارعیان آبدهگاه کدنامزد ۱۹۶، ۴۴ - آقای محمود زارعی کدنامزد چهار راه گشین ۱۹۷، ۴۵ - آقای رامین زمانی پور کدنامزد ۱۹۸، ۴۶ -آقای مصطفی زمانی زاده کد نامزد ۲۱۲، ۴۷ - آقای محمدرضا شجاعی کد نامزد ۲۱۵، ۴۸ - خانم زهرا شرافتی کد نامزد ۲۱۶، ۵۰ - آقای علی شفیعی زاد کد نامزد ۲۱۷، ۵۱ - آقای عباس شکاری کد نامزد ۲۱۹، ۵۲ - آقای غلامرضا شکوهی پور کد نامرد ۲۴۱، ۵۳ - آقای علی شهبازی کرتیان کد نامزد ۲۴۲، ۵۴ -آقای محمد طاهرزاده کدنامزد ۲۴۵، ۵۵ -آقای مهدی طاهری کد نامزد ۲۴۶، ۵۶ - آقای مسعود ظفری کد نامزد ۲۴۷، ۵۷ - آقای حبیب الله عاملی مقدم ۲۴۸، ۵۸ - آقای رمضان عباسی کد نامزد ۲۴۹، ۵۹ - آقای محسن عباسی کد نامزد ۲۵۱، ۶۰ -آقای بهزاد عبدی فر کد نامزد ۲۵۲، ۶۱ - آقای بهنام عکاشه کد نامزد ۲۵۴، ۶۲ - خانم فاطمه علی پناهیان کد نامزد ۲۵۶، ۶۳ - آقای نوراحمد علیزاده ۲۵۷، ۶۴ - آقای علی فرهمندیان کد نامزد ۲۶۱، ۶۵ - آقای سید علی قادری ۲۶۵، ۶۵ - آقای رضا قشقایی ۲۶۸، ۶۸ -آقای آرش قیطاسی ۲۶۹، ۶۸ - آقای نادر کاظمی کد نامزد ۲۷۱، ۶۹ - آقای حسن علی کامرانی پور کد نامزد ۲۷۲، ۷۰ - آقای سروش کاویانی کد نامزد ۲۷۴، ۷۱ - آقای سعید کردلو کد نامزد ۲۷۵، ۷۲ - آقای مسلم کرمی کد نامزد ۲۷۶، ۷۳ - آقای محمد علی کرمی فرد نارک موسی کدنامزد ۲۷۹، ۷۴ - آقای ناصر کمال پور خوب کدنامزد ۲۸۱، ۷۵ - آقای الیاس کوهکن دیزکانی کدنامزد ۲۸۲، ۷۶ - آقای محسن کیامرثی کد نامزد ۲۸۴، ۷۷ - آقای شعبان گرامی کد نامزد ۲۸۵، ۷۸ - آقای علی اکبر گرامی کد نامزد ۲۸۶، ۷۹ - خانم مونس گرجی زاده کد نامزد ۲۸۷، ۸۰ - آقای مجید گشتاسب کدنامزد ۲۸۹، ۸۱ - سعید محمدزاده کدنامزد ۲۹۲، ۸۲ - آقای ایمان محمدی کد نامزد ۲۹۴، ۸۳ - آقای ابراهیم مرادی پور کدنامزد ۲۹۵، ۸۴ - آقای کیانوش مرتضوی آبدهگاه کدنامزد ۲۹۶، ۸۵ - آقای غلام علی مکی زاده بناری سفلی کدنامزد ۲۹۸، ۸۶ - خانم فاطمه ملک زاده کدنامزد ۴۱۲، ۸۷ - آقای جهان بخش ملک نژاد کد نامزد ۴۱۴، ۸۸ - آقای سید رضا موسوی کد نامزد ۴۱۵، ۸۹ - آقای رضا نازی کد نامزد ۴۱۶، ۹۰ - آقای افضل نظری کد نامزد ۴۱۷، ۹۱ - خانم پریوش نقدی کد نامزد ۴۱۹، ۹۲ - آقای سجاد، ولی پور دمیه کد نامزد ۴۲۱ . فرمانداری شهرستان گچساران اعلام کرد که تعداد اعضای شورای اسلامی این شهر هفت نفر است و رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد هفت نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.بنا به این گزارش هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری گچساران در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا ۲ روز پس از اعلام نتایج اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است و شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان: نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به همراه دوازدهمین دوره انتخابات رئیس‌جمهوری در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۶ در سراسر کشور برگزار می‌شود.