Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کاهش درختان بلوط در کهگیلویه و بویراحمد فاجعه است

رئیس انجمن گیاهان دارویی کشور کاهش درختان بلوط کهگیلویه و بویراحمد را فاجعه ای بزرگ برشمرد و گفت: تولید انبوه بسیاری از گونه های استراتژیک و احیای منابع طبیعی از راهکارهای مهم حفظ پوش گیاهی در کشور است. (روزنامه امید مردم/11 شهریور 1391)