Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کالاهای خارجی فاقد کد دو بعدی شبنم جمع آوری می شوند

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد از جمع آوری کالاهای خارجی فاقد برچسپ کد دوبعدی شبنم در بازارهای این استان خبر داد.

علی حیدری اصل اظهار کرد: با توجه به اطلاع رسانی های لازم از روز 20 خرداد تاکنون و انجام اقدامات لازم برای درج کد دو بعدی شبنم روی کالاهای خارجی موجود در بازار هر کالای خارجی فاقد این کد از بازار استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری خواهد شد. ( روزنامه امید مردم / 28 خرداد 1391 )