Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کار فرهنگی در حوزه کارآفرینی نیاز امروز کهگیلویه و بویراحمد

کار فرهنگی در حوزه کارآفرینی نیاز امروز کهگیلویه و بویراحمد


سیدموسی خادمی در همایش ملی فرهنگ و توسعه کارآفرینی که به همت دانشگاه پیام‌نور کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم از دستاوردهای این همایش در راستای توسعه استان استفاده کنیم.


استاندار کهگیلویه و بویراحمد ریزش اصلی کارآفرینی بخش خصوصی را در موضوعات مختلف دانست و گفت: یکی اینکه شخص کارآفرین تنها با منابع خودش ریسک کرده و دوم اینکه بر مبنای تحلیل عمل می‌کند و تصمیم‌گیری بر اساس شهود نمی‌کند.خادمی با بیان اینکه کارآفرینی باید متناسب با فرهنگ محلی و بومی هر منطقه‌ای باشد، گفت: برای مثال در کهگیلویه و بویراحمد باید بر اساس فرهنگ بومی و سنتی کارآفرینی را در دستور کار قرار دهیم.مسئول ارشد اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از مهمترین مشکلات امروزی ما در کشور اشتغال و کارآفرینی است، تصریح کرد: به این دلیل در اشتغال و کارآفرینی مشکل داشته‌ایم که نتوانسته‌ایم این موضوع را به خوبی در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم.وی افزود: بهترین راه برای فرهنگ‌ سازی در این خصوص دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هستند که خوشبختانه در استان ما قدم‌های خوبی برای فرهنگ‌سازی در این زمینه برداشته شده است.خادمی به سنت‌ها و رسوم این استان در گذشته در خصوص کار و اشتغال پرداخت و گفت: در گذشته می‌دیدیم که فرهنگ مشارکتی در استان برای اشتغال حاکم بود که امروز می‌توانیم با مدل جدیدتری از آن در راه کارآفرینی موفق عمل کنیم.این مسئول ارشد استانی با بیان اینکه برای اشتغال‌زایی راهی به جز پیوند فرهنگ با اقتصاد نداریم، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری مشکل اصلی را به خوبی با یک فرمان مهم برای ما راهگشا شدند و امروز اگر فرهنگ را به کمک اقتصاد بیاوریم کارآفرینی ما بیشتر شده و اشتغال رونق بهتری خواهد گرفت.خادمی با درخواست از دانشگاه‌ها در راستای انجام کارهای علمی که بتواند اشتغال را در استان متحول کند، تاکید کرد: ما نیز در مجموعه مدیریتی استان مجموعه‌های دانشگاهی را در این راه یاری خواهیم کرد.منبع: خبرمرکز