Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کار فرمایان همانند کارگران خود بیمه می شوند

کارفرمایان مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. مدیرکل تأمین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این خبر گفت: بر اساس بند 62 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ، کلیه کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از بیمه تأمین اجتماعی استفاده کنند. ( روزنامه امید مردم/28 تیر 1391)