رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی نویسندگی و کاربرد موسیقی در رادیو - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگاه آموزشی نویسندگی و کاربرد موسیقی در رادیو

کارگاه آموزشی نویسندگی و کاربرد موسیقی در رادیو

کارگاه آموزشی نویسندگی و کاربرد موسیقی در رادیو در صدا و سیمای مرکز کهگیلویه وبویراحمد