Skip to Content

کارهای تکراری در پایگاه های اوقات فراغت پذیرفتنی نیست

کارهای تکراری در پایگاه های اوقات فراغت پذیرفتنی نیست


معاون پرورشی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: موازی کاری، کارهای تکراری و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان در چند پایگاه اوقات فراغت تابستانه پذیرفتنی نیست و باید جامعه آماری بیشتری از این برنامه ها بهره ببرند.

حجت الاسلام شجاعیان با اشاره به فرا رسین فصل فراغت دنش آموزان اظهار کرد: آموزش و پرورش  کهگیلویه و بویراحمد به صوررت جدی از اول تیر  برنامه های فرهنگی خود را برای استفاده جامعه هدف خود آغاز می کند. ( روزنامه امید مردم / 27 خرداد 1391)