Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

چکیده پژوهش جاذبه های توریستی کهگیلویه وبویراحمد

چکیده پژوهش جاذبه های توریستی کهگیلویه وبویراحمد


چکیده :
امروزه اهمیت جاذبه های گردشگری و رونق صنعت توریسم ( گردشگری ) ، به عنوان یکی از منابع درآمد کشورها و به منزله یکی از ابعاد توسعه همه جانبه ( پایدار ) هر کشور ، کم و بیش بر همگان عیان است . کشورهای پیشرفته و حتی بعضی از کشورهای جهان سومی در جهت رونق این صنعت خیلی جلوتر رفته اند ؛ در حالیکه کشور ایران با وجود قرار گرفتن در رده هشتمین کشور از حیث برخورداری از جاذبه های گردشگری ، از این نظر ، در جایگاه پایینی از توسعه قرار دارد.
استان کهگیلویه و بویراحمد ، یکی از کانون های اساسی و کم نظیر از لحاظ داشتن جاذبه های طبیعی است که این بررسی نیز با همین رویکرد صورت گرفته . این استان با شرایط خاص آب و هوایی و با داشتن انواع جاذبه های طبیعی گردشگری ، از جمله کوههای مرتفع ، جلگه ها و دره های زیبای پوشیده از جنگل و مرتع ، با انواع جاذبه های دیگر چون آبشار ، چشمه سار ، غارهای طبیعی و ... به سان بهشت گمشده ای در جنوب غربی کشور ایران خودنمایی می کند .
در طی دهه های گذشته نسبت به رونق صنعت توریسم در این استان ، توجه چندانی نشد که چالش ها و مشکلات فراوانی برای ورود گردشگر به این منطقه و رونق این صنعت در آن وجود داشت . عمده ترین چالش و تنگنا ی عینی ، بن بست بودن استان و نبود شاهراه های ارتباطی بود . اگر چه بعد از پیروزی انقلاب ، گامهای اساسی از این حیث برداشته شده است ؛ لیکن باز هم مشکلات و تنگناهایی وجود دارد که لازم است با در نظر گرفتن و عمل نمودن به راهبردها و راهکارهای پیش رو ، در جهت رفع این مشکلات و تنگناها و رونق این صنعت در استان گام های مثبت برداشته شود .
با وجود این ، در این بررسی مهمترین و مبنایی ترین مشکل و تنگنا ، مشکل فرهنگی و انسانی ، یعنی عدم آگاهی و عدم جدیت مردم و مسئولین و دست اندرکاران ذیربط در این زمینه است .
رسانه ، بطور خاص صدا و سیما به لحاظ رسالت و جایگاه خاص تبلیغی وآموزشی اش می تواند در این راستا بیش از هر دستگاه و مرجع دیگری گامهای مثبت بردارد .