Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

چه عواملی بر تشکیل سنگ کلیه تاثیر دارد ؟

چه عواملی بر تشکیل سنگ کلیه تاثیر دارد ؟


چه عواملی بر تشکیل سنگ کلیه تاثیر دارد ؟
سنگ کلیه ممکن است زمانی تشکیل شود که تعادل طبیعی آب , مواد معدنی ، املاح و مواد دیگر آن برهم بخورد.
عوامل تغییر توازن مواد موجود در ادار:
1-   آب آشامیدنی بع اندازه کافی نمی نوشید.( حدود 8 تا 10 لیوان در روز)
زمانی که آب به اندازه کافی به بدن شما نمی رسد ؛املاح و مواد معدنی موجود در ادار سخت شده و کم کم تبدیل به سنگ می شود.
2-    بیماری التهاب روده:
این بیماری می تواند با جذب چربی از روده ها و همچنین کلسیم و دیگر مواد معدنی شرایط را برای بوجود آمدن سنگ فراهم کند.
3-   غدد پاراتیروئید
تولید بیش از در هورمون از طریق این غدد که منجر به تولید کلسیم با سطوح بالا و تشکیل سنگ می شود.
علایم سنگ کلیه چیست؟
1-   امواج درد بسیار تیزی که از زیر شکم شروع شده و به سمت کشاله ران حرکت می کند.
2-   ناتوانی برای پیدا کردن یک موقعیت راحت
3-   تهوع و استفراغ مدواوم با درد پهلو
4-   وجود خون در ادار
گاهی ممکن است با عفونت هم همراه باشد که می تواند علائم زیر را داشته باشد.
1-   تب و لرز
2-   ادرار کردن دردناک
3-   بدبو شدن ادرار
از آنجا کهنشانه های دیگری ممکن است در ادرار شما باشد با مراجعه به پزشک و انجام آزمایشات خونو ادرار وجود سنگ در کلیه خود را ارزیابی کنید.