Skip to Content

پیگیر پاداش مناطق محروم فرهنگیان هستیم

پیگیر پاداش مناطق محروم فرهنگیان هستیم


خادمی گفت: با همه ی توان پی گیر تحقق پاداش مناطق محروم و پرداخت آن به فرهنگیان استان هستیم. خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان این مطلب در نشست شورای آموزش و پرورش استان، به پی گیری های متعدد در این خصوص تا کنون با وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان استان و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهار داشت: درخصوص پرداخت مناطق محروم آگاه سازی و اطلاع رسانی لازم صورت گیرد. وی به مواردی نظیر مبنای پرداخت، تعارض آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، سال پایه و ... به عنوان مشکلات پرداخت پاداش مناطق محروم اشاره کرد و گفت: مجمع نمایندگان استان در مجلس، استانداری و آموزش و پرورش پی گیری مطالبات فرهنگیان اقدام می شود. منبع :خبرمرکز