Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پیش بینی برداشت 30هزارتن ذرت در گچساران

پیش بینی برداشت 30هزارتن ذرت در گچساران


معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گچساران گفت: پیش بینی می شود 30 هزار تن ذرت دانه ای و علوفه ای از مزارع کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

علی حسن انصاری افزود: از این تعداد 18 هزار تن ذرت دانه ای و 12 هزارتن ذرت علوفه ای است.وی اظهار کرد: در سال جاری 50 دستگاه انواع تراکتور و اداوات پیشرفته از طریق خط اعتباری در اختیار کشاورزان برای برداشت ذرت قرار گرفت.انصاری متوسط برداشت ذرت در هر هکتار را بیش از هشت تن اعلام کرد.وی با اشاره به خرید تضمینی ذرت از کشاورزان از سوی تعاون روستایی تصریح کرد: پنج مرکز خرید در سطح شهرستان کار خرید ذرت را انجام می دهند.شهرستان گچساران 32 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که هفت هزار بهره دار در بخش کشاورزی و دامپروری و زنبورداری در این شهرستان مشغول به کار هستند.منبع: خبرمرکز